İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları

“Haliç Kongre Merkezi İşletmeleri A.Ş.’nin İnsan Kaynakları Politikası”

  • Şirketimizde çalışan bütün takım arkadaşlarımızın etkin, verimli ve yüksek motivasyonla çalışabilmesini sağlamak,
  • İşe alım süreçlerinde en uygun adayı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak, değerlendirmek. Adayları eşit fırsatlar sunmaya yönelik şeffaf süreçlerle seçmek,
  • İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bu ortamın devamlılığını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın gelişmelerine, yüksek performansla çalışmalarına ve kariyerlerinde yükselmelerine olanak sağlayacak sistemler kurmak ve işletmek,
  • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
  • Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapmak,
  • Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ölçüsünde takdir etmek ve ödüllendirmek.
  • Çalışanlarımızın güvenli bir ortamda performans sergileyebilmeleri için politikalar ve prosedürler oluşturmak en temel ve değişmez amaçlarımız arasında yer almaktadır.